Basic alignment

In deze rustige op 'Anusara' geïnspireerde Hatha yogales richten we ons op 10 tot 15 yoga asanas (houdingen). De focus ligt op de juiste uitlijning van de houdingen. Je leert de juiste uitvoering van iedere yoga houding, terwijl je tegelijkertijd kracht, focus en flexibiliteit cultiveert. 

We beginnen de les door een moment te nemen om te landen. Vervolgens wordt het lichaam opgewarmd door krachtige yogahoudingen, zoals krijgers, zonnegroeten en traditionele staande houdingen. De asanas (yogahoudingen) die volgen, zijn gericht op het beoefenen van het thema van de les, zoals: 
  • balans
  • kracht
  • energie
  • gronden
  • energetische richtingen
  • rug, schouder- of heupopeners
De les eindigt met ten minste 5 tot 10 minuten rust en meditatie. 

Voor wie?

Deze les is ideaal voor beginners, mensen met (oude) blessures en iedereen die wilt leren meer bewust met het lichaam om te gaan. Meer gevorderde studenten kunnen deze les gebruiken om innerlijke thema's meer uit te diepen en meer gevorderde variaties van asanas te verkennen. Ben je zwanger? Laat het de docent vooraf even weten, zodat hij of zij er rekening mee kan houden. In this slow paced "Anusara-inspired" Hatha yoga class, we get to the bottom of 10 to 15 yoga asanas (yoga postures). In this practice, the focus is on the right allignment of the pose. You'll learn the correct allignment of each yoga pose, building strength, focus, flexibility and mental alignment. 


We start the class with centering ourselves. Next, the body is warmed up with strong yoga poses like warriors, sun salutations and traditional standing poses. The asanas (yoga poses) that follow focus on expressing or practicing the various themes of the class such as:

•    balance
•    strength
•    energy
•    grounding
•    energetic directions
•    back, shoulder or hip openers

T
he class ends with at least five to ten minutes of rest/meditation.

For who?

This class is ideal for beginners, people with (old) injuries and all who want to learn how to handle your body with more awareness. Advanced students can use this class to deepen inner themes and to explore personal modifications of asanas. If you are pregnant, please let the teacher know so (s)he can take it into consideration.
2021 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ